Aktualności

Poczytaj najnowszy Biuletyn:

 

Biuletyn nr 01-2022

 

 

 

Porządek Nabożeństw

Niedziela godzina 10.00

Wtorek godzina 18.00

43-410 Zebrzydowice

ul. Kasztanowa 15 

Nabożeństwa są otwarte dla wszystkich

 

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." Ew. Mateusza 11,28 

 

 Posłuchaj: 

 Nasz Zbór

 

 

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie"

List Pawła do Filipian 4,4-7

 Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.                                                                                                                   Dzieje Apostolskie 16,31