Aktualności

 Posłuchaj: 

 Nasz Zbór

 

 

Poczytaj najnowszy Biuletyn nr 01-2021

 

Posłuchaj:

 

Bożonarodzeniowe Refleksje - W. Kulawiec

 

 

Umiłowani  Bracia  i  Siostry,  drodzy  Przyjaciele  z  kraju  i  zagranicy,

 cieszcie się i radujcie wraz z nami.

Oto bowiem dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi oraz Waszej ogromnej ofiarności jesteśmy w posiadaniu budynku, o który prosiliśmy Ojca w Niebie.

Niech ten Dom Modlitwy w Zebrzydowicach będzie miejscem schronienia i posilenia dla wszystkich pogubionych, poranionych, i pragnących.

A tak mówi Pan:

" Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości.

Pomnożę ich, i nie zmaleje ich liczba, przysporzę im chwały,

by nimi nikt nie pogardzał ".

                                                                         Jr. 30, 19

                                                           Wasz Brat w Chrystusie Wiesław Kulawiec – pastor.

Tu podaj tekst alternatywny

 

 

  "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom

wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie"

List Pawła do Filipian 4,4-7

POLECAMY FILMY

  

 

Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.                                                                                                                   Dzieje Apostolskie 16,31