Aktualności

Posłuchaj: 

 Ja Jestem Jezus

 Rozkoszuj się Panem

 Pomoc Pana

 Biegnij

  Jezus kiedyś powiedział

  "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie"

List Pawła do Filipian 4,4-7

POLECAMY FILMY

  

 

Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.                                                                                                                   Dzieje Apostolskie 16,31