Nabożeństwa

 

Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwa

Niedziela godzina 10.00

Wtorek godzina 18.00

 

Budynek Agrospedu 

43-410 Zebrzydowice
ul. Dworcowa 14 

Nabożeństwa są otwarte dla wszystkich

 

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." Ew. Mateusza 11,28

 

Zobacz Nabożeństwo - Kościół Zielonoświątkowy - "Nasz Kościół" w Raciborzu

Zobacz Nabożeństwo Kościół Zielonoświątkowy zbór Filadelfia w Bielsku Białej